Υπηρεσίες μηχανικών

Στις παρακάτω γραμμές παρουσιάζονται οι βασικές μας υπηρεσίες με συνοπτικό αλλά απόλυτα ξεκάθαρο ως προς τις αμοιβές μας τρόπο.

Μελέτη κτιριακών έργων - Έκδοση αδειών δόμησης

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η έκδοση άδειας δόμησης βασίζεται σε δύο νέους νόμους οι οποίοι συνθέτουν ένα νέο ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο μελέτης και παρακολούθησης ενός νέου οικοδομικού έργου. 

4030/2011: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης 

4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 

Έχοντας ήδη μεγάλη εμπειρία στην χρήση των συγκεκριμένων νόμων και οδηγιών, μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση άδειας δόμησης προστατεύοντας σας από τις παγίδες και τα ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα από την μη εφαρμογή των ως άνω νόμων.

Επίβλεψη κτιριακών έργων

Σε συνέχεια του νέου νομικού πλαισίου που αφορά την άδεια δόμησης, ο τρόπος δόμησης και οι έλεγχοι ενός κτιρίου κατά την φάση ανέγερσης γίνονται με πιο αυστηρά κριτήρια. Σήμερα ο έλεγχος πραγματοποιείται από Ελεγκτές Δόμησης σε διάφορα στάδια και είναι εξονυχιστικός. Έχοντας ήδη μεγάλη εμπειρία σε ελέγχους δόμησης (όντας ελεγκτές οι ίδιοι), μπορούμε να αναλάβουμε την καθημερινή επίβλεψη του έργου σας με τιμές οι οποίες ξεκινούν από 8€ / μ2 έργου / μήνα με μηνιαία αμοιβή για πεντάωρη καθημερινή απασχόληση της τάξεως των 950€ / μήνα. 

Ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ)

Ενεργειακή Πιστοποίηση. Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται για ενοικίαση και πώληση ακινήτου καθώς και για την υποβολή φακέλου εξοικονομώ κατ’ οίκον.

Βεβαίωση μεταβίβασης ακινήτου

Βεβαίωση Μη Αυθαιρεσίας. Απαιτείται κατά την αγορά / πώληση / μεταβίβαση ακινήτων.


Ρύθμιση αυθαιρέτου με Ν.4178/2013

Αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία / υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου αυθαιρέτου.

Κατάλογος αμοιβών

Παραθέτουμε κατάλογο αμοιβών που αφορούν τις τυποποιημένες υπηρεσίες του γραφείου μας. Να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι τελικές (περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. 23%) και βασίζονται σε υπογραφή συμφωνητικού βάσει του νόμου Ν.3919/2011. Οι Αμοιβές για σύνταξη μελέτης και επίβλεψης έργων είναι κατόπιν συνεννόησης. Σε όλες τις αμοιβές υπάρχει προσαύξηση 1€/χλμ. για εργασίες εκτός Θεσσαλονίκης. 

.........................................................................................................................................................................................................................................................


Ενεργειακά Πιστοποιητικά
(αφορούν και εξοικονόμηση κατ’ οίκον).

Διαμέρισμα έως 80τ.μ. 90.00€
Διαμέρισμα άνω των 80τ.μ. 1.23€/τ.μ.Μονοκατοικία έως 200τ.μ. 196.00€Μονοκ/ικία άνω των200τ.μ. 0.98€/τ.μ.Κατάστημα έως 133τ.μ. 200.00€
Κατάστημα άνω των 133τ.μ. 1.50€/τ.μ.Γραφεία έως 133τ.μ. 200.00€
Γραφεία άνω των 133τ.μ. 1.50€/τ.μ.

Μελέτη αλλαγής χρήσης

(αφορά κυρίως νόμιμες κατασκευές).

Περιλαμβάνει:
 
Επίσκεψη στον χώρο & αποτύπωση 
Σύνταξη Τοπογραφικού & Λοιπών Σχεδίων.
Προετοιμασία λοιπών δικαιολογητικών 
Έγκριση Πελάτη Υποβολή και διεκπεραίωση σε Πολεοδομία 

Για συνηθισμένες περιπτώσεις: 950.00€

Βεβαίωση Μη Αυθαιρεσίας
(αφορούν και σύνταξη τοπογραφικού σε εκτός σχεδίου).

Βεβαίωση Εντός Σχεδίου 100.00€
Βεβαίωση Εκτός Σχεδίου 100.00€Τοπογραφικό εκτός σχεδίου 200.00€/2000τ.μ.
Εύρεση σχεδίων πολεοδομίας 25.00€/επίσκεψη

Τεχνικές Εκθέσεις / Λοιπές Βεβαιώσεις.

Περιλαμβάνει:
 
Επίσκεψη στον χώρο που αφορά η βεβαίωση
Αποτύπωση
Έλεγχος αυθαιρεσίας
Έλεγχος ορθότητας βεβαίωσης
Παράδοση στον χώρο του Πελάτη

Για συνηθισμένες περιπτώσεις: 125.00€
Ρύθμιση αυθαιρέτων Ν.4178/2014 (αφορούν και σύνταξη τοπογραφικού σε περιπτώσεις εκτός σχεδίου).

Ρύθμιση διαμερίσματωσης 300.00€
Ρύθμιση εντός Σχεδίου 400.00€
Ρύθμιση εκτός Σχεδίου 575.00€
Εύρεση σχεδίων πολεοδομίας 25.00€/επίσκεψη

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Νομικά ζητήματα τεχνικής φύσεως).

Περιλαμβάνει:
 
Επίσκεψη στον χώρο όπου υπάρχει η διένεξη.
Συζήτηση με πελάτη και Δικηγόρο.
Έλεγχος συμβάντος ή συθαιρεσίας
Σύνταξη πορίσματος / τεχνικής έκθεσης Παράδοση στον χώρο του πελάτη 

Για συνηθισμένες περιπτώσεις: 250.00€
 
Anakainistas, Ανακαινίσεις, Αναικαίνιση, Σπιτιού, Κατοικίας, Οικίας, Μπάνιου, Καταστημάτων, Τεχνική Κάλυψη, Συστήματα Ασφαλείας, Θερμομόνωση, Κατασκευές, Θεσσαλονίκη
Παπανικολάου 136, Πεύκα, Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 57010 - Τ.: 2310 672529 - Φ.: 2310 672529 - Κ.: 6978 488760 - Email: info@anakainistas.gr
   
All rights reserved - Copyright 2014 - Powered by: