Επικοινωνία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παπανικολάου 136
Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57010

Τ. 2310 672529
Φ. 2310 672529
Κ. 6978 488760

 
ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς 21
Πολύκαστρο
Κιλκίς
Τ.Κ. 61200

Κ. 6978 488760
 
E. thessaloniki@anakainistas.gr   E. kilkis@anakainistas.gr
     

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
 
Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
     

Καραγιάννης Στράτος
/ Πολιτικός Μηχανικός & Τζανόπουλος Άκης / Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Anakainistas, Ανακαινίσεις, Αναικαίνιση, Σπιτιού, Κατοικίας, Οικίας, Μπάνιου, Καταστημάτων, Τεχνική Κάλυψη, Συστήματα Ασφαλείας, Θερμομόνωση, Κατασκευές, Θεσσαλονίκη
Παπανικολάου 136, Πεύκα, Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 57010 - Τ.: 2310 672529 - Φ.: 2310 672529 - Κ.: 6978 488760 - Email: info@anakainistas.gr
   
All rights reserved - Copyright 2014 - Powered by: